Tak se mi podařilo vidět snad nejfotografovanější památku francouzské Normandie. Ano, je to magický komplex staveb na ostrově Mont-St-Michel. Ostrov při ústí řeky Couesnon zvyšuje stavba monumentálního benediktinského opatství více než třikrát. Ostrov je tak vidět zdaleka v celém nížinatém okolí centra Avranches, kde jsme se ubytovali.

Mont-St-Michel

Opatství Mont-St-Michel

Ne nadarmo je památka na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Klášter Mont-St-Michel podporoval snahy Viléma Dobyvatele o anglický trůn. Také mu to Angličané nezapomněli a klášter obléhali ve stoleté válce. Opatství se mezitím dobře opevnilo a obléhání odolalo. Přirozenou ochranu také poskytovalo moře, jehož příliv funguje jako vodní příkop. Dnešní silnice je totiž na později vybudované hrázi, která zde ve středověku nebyla.

Současně se odstraňují nánosy písku v ústí řeky a plánuje se i odstranění hráze se silnicí. Ostrov Mont-St-Michel by se tak opět stal ostrovem, který by byl spojen s pevninou dřevěným mostem.

Další info a fotogalerie:


Žádný komentář k příspěvku
„Mont-St-Michel magický“

Komentáře můžete sledovat RSS2 kanálem.

Źádný komentář pro tento příspěvek.

Přidej odpověď

XHTML: Můžete použít tyto formátovací značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>