Nejde tak o snahy zákonodárců omezit situaci, kdy na různých smlouvách (nejen s bankami) je text tak drobný, že bez lupy jej mohou přečíst pouze osoby mladší 40 let s orlím zrakem. Že tyto primitivní metody jsou dnes překonány, to mi došlo při pokusu o pročtení nových „Informaci ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s.“.

PenízeNormálně sice velkou pozornost takovým informacím nevěnuji, protože spoléhám na to, že banky se při své činnosti řídí zdravým rozumem. Asi bláhově. Tahle zpráva ve schránce mého účtu eKonto mne ale zaujala. Když jsem si totiž v roce 2000 zakládal účet u tehdejší e-Banky, tak proto, že transakce probíhají v reálném čase. V poslední době, kdy je můj účet pod taktovkou Raiffeisenbank, však pozoruji zajímavou skutečnost, že převody zadané po půlnoci se na několik hodin „zastaví“. Vzhledem k tomu, že z minula jsem byl zvyklý na komfort okamžitého provedení platby kdykoli, jsem chtěl věci přijít na kloub.

Při čtení informací z banky (tedy přesněji z Banky), mi došlo, že dnes již není nutné spoléhat na drobný tisk. Nesrozumitelnosti je nyní možno již dosáhnout i v textu běžné velikosti, ostatně posuďte sami, uvedený úryvek je dokonce snad v informacích uveden tučně:

Banka a Klient se dohodli, že Banka bude Platební transakce provádět v níže sjednaných Bankovních pracovních dnech a mezních časech. Za den „D“ a dny k němu přičítané podle níže uvedených přehledů lze považovat vždy jen takové dny, které jsou Bankovními pracovními dny. Za Bankovní pracovní den se pro účely provádění Platebních transakcí považuje každý pracovní den, ovšem výlučně pro účely převodu Prostředků z Víceměnového účtu na jiný Víceměnový účet se za Bankovní pracovní den považuje každý kalendářní den. … Okamžikem přijetí Platebního příkazu je okamžik, kdy Banka obdrží Platební příkaz přímo od Plátce nebo z podnětu Příjemce. Pokud je sjednána odložená splatnost Platebního příkazu, považuje se za okamžik přijetí Platebního příkazu takto sjednaný okamžik. Připadne-li okamžik přijetí Platebního příkazu na dobu, která není Provozní dobou, platí, že Platební příkaz byl přijat na začátku následující Provozní doby.

Tak si nejsem jist, zda když platím za hosting, jestli to je „převod Prostředků z Víceměnového účtu na jiný Víceměnový účet“ nebo ne, a teprve po několikerém přečtení jsem usoudil, že „Platební příkaz z podnětu Příjemce“ je asi to povolené inkaso z účtu.

Místo informace, že transakce proběhne v den „D“ bych raději uvítal jasnou informaci o tom, proč po půlnoci neprobíhají převody mezi eKonty okamžitě.


Žádný komentář k příspěvku
„Drobnému tisku u bankovních smluv odzvonilo“

Komentáře můžete sledovat RSS2 kanálem.

Źádný komentář pro tento příspěvek.

Přidej odpověď

XHTML: Můžete použít tyto formátovací značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>