Podle výsledků průzkumu Blogbarometerä 2015, který zkoumal názory více než 2.100 blogerů z České republiky, Číny, Estonska, Finska, Irska, Itálie, Malajsie, Německa, Nizozemí, Severního Irska, Slovinska, Španělska a USA, vítají blogeři více kontaktů s PR agenturami, dodané materiály ale často nevyužívají. Více než polovina z nich by dokonce uvítala kontakty častější.

Více než polovina (52 %) blogerů vidí vztahy s PR agenturami pozitivně a uvítala by častější kontakty. Menší část (7 %) respondentů vyjádřila výhrady ke kontaktům s firmami a pouhá dvě procenta blogerů nechtějí být kontaktována vůbec. Většina blogerů (84 %) tvrdí, že své blogy tvoří na základě vlastních zkušeností, prožitků a myšlenek. Ačkoli 73 % respondentů je pravidelně kontaktováno marketingovými odděleními nebo PR agenturami (27 % týdně a 19 % denně), jen 28 % dotázaných přiznává vliv tiskových zpráv a vzorků produktů na obsah blogu.

Kdo a o čem se bloguje nejčastěji

Převládajícím tématem blogů na celém světě je životní styl. Nejpopulárnější se zaměřují na spotřební zboží, kosmetiku, módu, jídlo a cestování. Druhý nejpopulárnější okruh se točí kolem rodičovství, technologií a společenských témat nebo politiky. Naopak jako spíše okrajová se ukazují být témata týkající se byznysu, zdraví nebo sexuálních menšin.

Průzkum potvrdil, že blogosféru ovládají ženy. Z dotazovaných blogerů bylo v globálním měřítku 72 % žen. V Estonsku tvoří ženy dokonce 91 % všech respondentů. Jak v Nizozemí, tak v Irsku je podíl odpovídajích blogerek 83 %. Opačně to bylo jen v Německu se 60% podílem mužů a ve Slovinsku s 51 % mužských respondentů.

Dvě třetiny blogerů – jak mužů, tak žen – jsou mladší než 35 let. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou blogeři mezi 18 a 25 lety, následováni respondenty ve věku mezi 31 a 35 lety. Naopak blogeři nad 60 let věku jsou spíše výjimkou.

Pokud jde o zkušenosti s blogováním, z průzkumu vyplynulo, že 41 % respondentů bloguje déle než 5 let. Jen osm procent respondentů jsou nováčci, píšící méně než rok. Téměř polovina (48 %) blogerů tvrdí, že na blogování vydělávají. Dalších 30 % by si na svém blogu vydělávat přálo.

Další info: 2015 IPREX Blogbarometerä (www.blog-barometer.com)


Žádný komentář k příspěvku
„Blogeři by uvítali více kontaktů a informací od firem“

Komentáře můžete sledovat RSS2 kanálem.

Źádný komentář pro tento příspěvek.

Přidej odpověď

XHTML: Můžete použít tyto formátovací značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>